SAMEN OP WEG NAAR SCHONE KARREN!

 

• Uitvoering in dienstverlening*
• Reiniging alle karren mogelijk
• Grote verwerkingscapaciteit
• Mobiele systemen

Meer info…

Bekijk hier de demo reiniging Stapelwagens

• CO2 hergerbuik
• Duurzaam product
• Geen product residu
 

Meer info…

Bekijk hier de demo reiniging Deense karren

• 100% droge methode
• Optimale lijmverwijdering
• In-line reiniging mogelijk
• Perfecte 1e fase fytosanitatie

Meer info…

Meer informatie klik hier

• Optimale product presentatie
• Veiling, KOA, retail
• Risico beheersing kruisbesmettin
• Reductie onderhoudskosten

Meer info…

Download hier de reinigings advieskaart