Clean

Droogijsstraalmethode

Het reinigen met droogijs is gebaseerd op verschillen in uitzettingscoëfficiënten tussen de te reinigen ondergrond en het te verwijderen materiaal.

Door de inslag van koolzuurijs (-79,8°C) ontstaat er een thermo-shock en gaat het koolzuurijs over van vast in gasvorm. Dit resulteert in een volumevergroting met factor 500 waarbij de kinetische energie voor een heffende kracht zorgt die de vervuiling zeer snel en efficiënt verwijderd.

 

Reinigende werking droogijsstraaltechniek:

 • Mechanisch: perslucht versnelt droogijs, dat dmv. speciaal door NASA ontworpen nozzles zorgt voor grote impact;
 • Thermoshock: door enorme temperatuurverschil tussen het oppervlak en het droogijs komen microscopisch kleine scheurtjes in vervuiling, waardoor deze loslaat;
 • Sublimatie: droogijs sublimeert bij aanraking van de ondergrond van vast naar gas-vorm. Het volume van gas is ruim 500 x groter dan de droogijskristallen, die een liftende werking veroorzaakt en het vuil loslaat van de ondergrond.

Milieuvriendelijk en verantwoord.

Droogijs wordt vervaardigd uit gerecycled CO2, welke afkomstig is als bijproduct uit de procesindustrie. Droogijsstralen geeft CO2 een tweede leven. Droogijsstralen is werkelijk en volledig mileuvriendelijk.

De droogijsstraaltechniek is een aanbevolen reinigingstechniek door het AgentschapNL/Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, geregistreerd onder nummer F6080.
 
AgentschapNL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 

Andere reinigingstechnieken kunnen schade toebrengen aan mens en milieu!

 • Bij het gebruik van harde korrels of water (medium) voor het reinigen van gevaarlijke materialen, wordt ook het medium gevaarlijk. Voor verwijdering hiervan is een speciale handeling vereist met reguliere rapportering. Droogijs creëert geen van deze toevoegingen van afvalstromen.
 • Zand, soda of waterstralen kan downstream vervuiling creëren die omringende installaties kan beïnvloeden.
 • Sodastralen kan dodelijk zijn voor de omringende vegetatie.
 • Reinigen met chemicaliën en oplosmiddelen is giftig en creëert giftig afval dat verwijderd moet worden.
 • Werknemers worden blootgesteld aan potentieel schadelijke stoffen door het gebruik van chemicaliën en oplosmiddelen.

 

Voordelen droogijsstralen t.o.v. traditionele reinigingsmethoden

Droogijsstralen is een efficiënte reinigingstechniek die bovendien heel wat voordelen biedt t.o.v. de traditionele reinigingsmethoden.

 

Voordelen van droogijsstralen zijn:

 • 100% droge reinigingstechniek: droogijsstralen is een volledig droog proces;
 • Milieuvriendelijk: geen gebruik chemicaliën, volledig gifvrij;
 • Niet schurend: zachte techniek, geen schurende werking
  op oppervlakten;
 • Hogere productiviteit: geen demontage/montage kosten;
 • Efficiënt: C.I.P., clean in place;
 • Kostenreductie: korte uitvaltijd, verhoging productiekwaliteit (beter en schoner eindprodukt);
 • Veilig: droogijs is niet-geleidend, geen risico explosie,
  kortsluiting of elektrocutie;
 • Niet toxisch: geen gevaarlijke sporen of restmateriaal. In regel met huidige milieu-, gezondheid- en veiligheids- voorschriften;
 • Verwijdering van: vetten, koolwaterstof verbindingen.

 

Voordelen van droogijsstralen ten opzicht van traditionele reinigingsmethoden: